Wednesday, June 17, 2009

EAP:s kampanj mot Obamas "nazistiska" hälsovårdpolitik stinker!

EAP och den internationella LaRoucherörelsen gör en stor sak av att kalla USA:s president Obama för nazist. De kallar honom en nazist för att han vill spara pengar i hälsovården i USA genom en hälsovårdsreform. Detta ska leda till att folk kastas ut från det amerikanska sjukvårdssystemet.

Hur det än må vara med detta är Lyndon LaRouche och hans sektmedlemmar inte i en position där de bör attackera Obama för just detta. Just nu skär LaRouche själv ner hälsovården för sina medlemmar i USA. Medlemmar som arbetat för LaRouche i många år och nu är i dåligt fysiskt skick får inte längre sin sjukvårdsförsäkring betald av organisationen.

http://american-lycurgus.blogspot.com/2009/06/double-standards-of-lyndon-larouches.html

http://american-lycurgus.blogspot.com/2009/06/truth-about-larouches-campaign-for.html

På samma sätt anser nu LaRouche att abort är fel och han hävdar att han är för barn och allt sånt. Detta vet alla äldre medlemmar i EAP att det är dubbelmoral! Ulf, Astrid, Kjell och Steve vet mycket väl att massor av medlemmar tvingades begå abort ända upp till 80-talet, för att barn sågs som nåt negativt i sekten.

1986 fick den dåvarande partiledaren i Sverige, Kerstin, barn. Helga Zepp laRouche gick då ut offentligt och sa att "om medlkemmarna känner sig ensamma kan de väl skaffa en hund istället", barn tog bara tid och energi, och denna tid och energi, menade hon, kunde medlemmarna satsa på organisationen istället.

När Mike var partiledare i Sverige och fick barn gick Helga i taket och kallade det omoraliskt. Då var LaRouche i fängelse för bokföringsbrott och skattebrott i USA, och Helga sa till medlemmarna i Tyskland: "gör inte som Mike, skaffa inte barn nu och tro att ni blir trygga så".

Lyndon Larouche och helga Zepp LaRouche vill ha sektmedlemmar som arbetar HELT för sekten, utan att "slösa" tid på barn. Detta är ett FAKTUM. Jag vet att flera av de svenska medlemmarna har barn, men dessa medlemmar vet också hur ledningen för rörelsen internationellt ser på detta. Som näst intill förräderi!

Mitt råd till mina gamla kamrater är att studera organisationens dubbelmoral i barn och abortfrågan och att ställa frågan varför LaRouche just nu förvägrar gamla trogna medlemmar hälsovård i USA.

Och sluta upp med tramset att attackera Obama för att vara nazist, eftersom allt ni anklagar Obama för att göra gör Lyndon LaRouche redan i USA, och på ett mycket värre sätt!

Obama anklagar inte sina medborgare för förräderi och egoism, för att de vill ha kvar rätten till en bra hälsovård. LaRouche anklagar sina aktivister för förräderi och egoism för att DE vill ha kvar den rätten! DET VET NI!

OCH DETTA ÄR ETT AV BEVISEN PÅ ATT LAROUCHERÖRELSEN ÄR EN SEKT! För så arbetar en sekt!

http://american-lycurgus.blogspot.com/2009/03/abortion-policy-of-movement.html


/T

Friday, June 5, 2009

Vad är EAP och LaRoucherörelsen?

Hämtat från FRI:s, Föreningen Rädda Individens hemsida: http://www.fri-sverige.se/sida380.htm
/T

EAP (EUROPEISKA ARBETARPARTIET)

Rörelsen går under många namn. I Sverige är de mest kända som EAP, Europeiska Arbetarpartiet, LaRouches Ungdomsrörelse (LYM) eller kort och gott LaRoucherörelsen.

En av våra medlemmar har gett oss följande beskrivning av denna nygamla sekt.

Ni har nog ofta sett dem. De står med sina bokbord vid något universitet eller i centrala Stockholm och har ytterst provokativa plakat och flygblad med budskapet att någon eller några personer t ex i miljörörelsen är nazister eller att världsekonomin håller på att krascha och att den amerikanske politikern Lyndon LaRouche är världens enda och sista hopp.

Bakom detta politiska parti står den rörelse som grundades av amerikanen Lyndon Hermyle LaRouche Jr i USA på 1960-talet, och som spred sig till Europa, däribland Sverige, i början av 70-talet.

De får sina pengar från olika företagare i Sverige genom det så kallade Schillerinstitutet. Genom Schillerinstitutet säljer de prenumerationer på nyhetsbrevet Monitor och den amerikanska tidskriften EIR (Executive Intelligence Review). Deras tidning heter Ny Solidaritet. Idag är ungdomsrörelsen själva hjärtat i rörelsen, medan LaRouche är dess hjärna.


LaRoucherörelsen - en sekt!

LaRouches anhängare beskriver LaRouche som en visionär ledare som vill befria folk från förtryck, fattigdom och okunnighet. Han beskrivs som en inflytelserik tänkare med en förmåga att förutsäga kriser i världen - som ett "universalgeni" i samma klass som Kristus, Sokrates och Leonardo DaVinci.

Hans opponenter säger att han är en sektledare (kult låter för anglosaxiskt) och konspirationsteoretiker med antisemitiska tendenser och klara totalitära, fascistiska drag. Detta synsätt bekräftas av de många avhopparna. Många experter och avhoppare har visat att LaRoucherörelsen har samma arbetsmetoder som andra sekter och är uppbyggd på samma sätt.

Steven Hassan, som leder det amerikanska centret Freedom of Mind, säger att rörelsen är en sekt, därför att det är en "auktoritär grupp, med en pyramidal maktstruktur, med en karismatisk frontfigur som har diktatorisk kontroll över rörelsen och säger sig sitta inne med svaren på precis allt". Hassan säger att LaRoucherörelsen följer det han kallar "BITE"-modellen (Beteende, Information, Tanke och Emotioner/känslor) för hur sekter kontrollerar sina medlemmar. "Medlemmarna får inte tänka negativa tankar om LaRouche - så kontrolleras beteendet", säger han. "De får inte prata med före detta
medlemmar eller kritiker som har något negativt att säga - så kontrolleras informationen. Så kan man gå igenom hela BITE-modellen och se att det stämmer".

En som arbetat mycket med avhoppare från LaRoucherörelsen är Priscilla Coates. Hon var VD på Cult Awareness Network (CAN), innan scientologerna orsakade CAN:s konkurs på 90-talet och köpte "varumärket" CAN. Hon håller med och säger att LaRouches rörelse har alla tecken på att vara en sekt. Detsamma säger Rick Ross på Ross Institutet, och tyska AGPF (Aktion für Geistige und Psychische Freiheit i Bonn) kallar den för en "Polit-Sekte", alltså en politisk sekt.

1988 dömdes LaRouche till 15 års fängelse för konspiration, skattebrott och ekonomiskt bedrägeri. Han satt i fängelse i fem år och släpptes 1994. Vid rättegångarna mot honom och hans medåtalade medarbetare, kom det fram att rörelsen använt metoder att tjäna pengar som stred mot lagen. Journalister som följt LaRouche genom åren, som Chip Berlet och Dennis King, och talrika avhoppare, har bekräftat detta.


En fara?

I april 1994 rapporterade tysk polis att en ung engelsk student rusat ut i trafiken på en tysk motorväg i Wiesbaden, blev överkörd flera gånger och dog omedelbart. Polisen skrev av ärendet som självmord. Den unge studenten var Jeremiah Duggan, som tillbringat flera dagar på en konferens som arrangerades av LaRoucherörelsens Europeiska huvudkontor, som låg i Wiesbaden.

Diskussionens vågor har gått höga om vad som egentligen hände Duggan. En del tror till och med det var mord. Krav på en ny polisutredning av Duggans död har höjts i Tyskland och i England. Men man behöver inte gå så långt för att se att LaRouches sekt var ansvarig på något sätt. Därför ligger det mycket i kravet på en ny polisutredning. För man kan ju fråga sig varför denne student just valde en konferens med en organisation som är en erkänd sekt, att begå självmord på. I synnerhet som denna sekt använder många metoder som ytterst handlar om att bryta ner individen och få denne att bygga upp en ny, och mer "korrekt" världsbild. (LaRouches artikel Beyond Psychoanalysis, BP, - Bortom
Psykoanalysen - från 1973 betraktas av många avhoppare och experter som sektens första manual i "mind control" och personlighetsförändring.)

Efter att ha fungerat som en sektliknande ”thinkthank” i nästan tjugo år tog sekten några steg mot att bygga en massrörelse runt år 2000. Det var då sektens ungdomsrörelse, LaRouche Youth Movement föddes (LYM). LYM har haft många problem under de senaste åren men arbetet att rekrytera ungdomar till sekten pågår ännu, även i Sverige. På en hemsida (European), som drivs av en svensk avhoppare, finns talrika vittnesbörd från unga medlemmar i LaRouches Ungdomsrörelse samlade, och den läsningen är skrämmande. Det är berättelser om sektkontroll, likriktning och förtryck!

I Sverige har sekten fungerat som en "sekt-light" under många år. Detta beror till stor del på att delar av ledarskapet i Sverige under åren före 2000 ifrågasatte Lyndon LaRouche och mycket av sektmetoderna. Därför såg de internationella ledarna för rörelsen den svenska grenen av LaRoucherörelsen som "liberal" jämfört med den i övriga världen, eftersom medlemmarna både hade riktiga jobb bredvid, semester och fritid och skaffade barn (sekten är inte positiv till att medlemarna skaffar barn). Detta har delvis förändrats med det gamla ledarskapets avhopp och med att LYM skapades, och de som leder rörelsen idag har barn.

Men en sekt som är "sekt-light" är ändå en sekt! Det får man inte glömma!

Rörelsen har ett femtontal så kallade "Arbetarkommitté medlemmar", dvs den inre kärnan som i praktiken jobbar varje dag för Lyndon. Sen har den ett femtiotal nära anhängare. Sekten försörjs genom ett relativt stort nätverk av företagare och privatpersoner (oftast invandrare) som stöder rörelsens olika kampanjer, för kärnkraft, mot miljörörelsen eller för industrialism, etc... Oftast vet företagarna ingenting om vad Lyndon LaRouche och hans rörelse egentligen står för.

Rörelsen är inte höger- eller vänsterextrem i ordets normala betydelse. De är för en ökad (!) invandring och man ser dem ofta göra kampanjer för att rädda Afrika. Rörelsen kan däremot, enligt de flesta experter, sägas vara totalitär och fascistisk. Man ser det tydligast i deras val av vänner i det Afrika de vill rädda. De allierade sig med Syd Afrikas apartheidregim mot ANC, de stöder Robert Mugabe i Zimbabwe och Bashir i Sudan, som anklagas för folkmord. Under folkmordet i Rwanda stödde de den sida som utförde folkmordet, alltså Hutuerna.

-----------------------------

Mer information:
http://www.freedomofmind.com/
http://www.rickross.com/
http://laroucheplanet.info
http://www.factnet.org/
http://sv.wikipedia.org/

I Wikipedias information om EAP kan man dessutom läsa om EAP:s historia, ideologi och partiprogram samt partiets huvudteser. Bl a följande uttalande som gjordes 2002!!: ”Världen befinner sig i ekonomisk kris och finanssystemet har redan kollapsat”.

Partiet ansågs från början vara ett vänsterparti. I sin tidskrift ”Ny solidaritet” nr 7/1974 förklarade de att deras syfte var att skapa en enhetsfront mellan kommunister, socialister, fackföreningar och vänstersocialdemokrater. Men från och med 1980-talet har de utvecklats från vänsterparti av gammalt snitt till ett fascistiskt och högerextremistiskt parti.

Thursday, June 4, 2009

Have fun! :o)Ett typiskt internt möte på EAP:s kontor!

(Eller hos Moonies, nån Osho-kult eller Jehovas Vittnen.)

Det finns mycket att säga om kulter. En central sak är SAMSTÄMMIGHETEN. Att man tänker, tycker, säger, känner och skiter ut samma saker om det mesta!

En sann polyfoni förutsätter många olika röster, en sann dialog förutsätter att den man har dialog med tänker annorlunda och TILLÅTS tänka annorlunda. I EAP:s värld tänker man som LaRouche! Oliktänkande är lika med "blockering", i värsta fall förräderi! (Vilken överraskning att Moonies har samma sorts tänkande!)

Och tänker man som LaRouche så kan jag säga er att då är man ute på det hala. Den mannen är inte frisk!

Här är förresten en sällsynt bild på Lyndon LaRouche och hans fru Helga, en vacker kväll i deras hem! Som ni kan se är Lyndon intresserad av blommor! ;o)/T