Wednesday, May 13, 2009

EAP, artikel ur Judisk Krönika 1985.

EAP: ur Judisk Krönika nr 3 1985

Konspirationsteorier tycks bli på modet igen. En högljudd politisk kamporganisation, Europeiska Arbetarpartiet (EAP), åberopar i sina publikationer ett ökänt falsarium - Sions Vises Protokoll. Judarna anklagas för att försöka upprätta världsherravälde genom narkotikaspridning i maskopi med frimurare och kretsar närstående brittiska kungahuset.

Varning EAP
"Judisk världskonspiration finansieras genom narkotikasmuggling"

AV HANS LINDQUIST


DEN SOM VID NÅGOT TILLFÄLLE tagit del av EAP:s hatfyllda propaganda har säkert noterat rörelsens tendens att förklara praktiskt taget alla politiska och ekonomiska skeenden som resultatet av magnifika konspirationer. Terroristdåden under 1970-talet var t ex enligt EAP utflödet av en global sammansvärjning, där amerikanske finansmagnaten Rockefeller opererade i maskopi med bl a Henry Kissinger, Olof Palme och förre rikspolischefen Carl Persson.
I slutet av 70-talet utgav US Labour Party boken "DOPE, INC, Britains Opium War Against U.S. " (AB Knark, Storbritanniens opiumkrig mot USA). Det är inte fråga om något enkelt stencilhäfte utan en diger, tryckt lunta på 400 sidor i pocketbokutförande. Och den har partiledningens synnerliga gillande. Förordet är författat av EAP:s och US Labour Partys högste chef och oinskränkte härskare Lyndon H. La Rouche, som för övrigt omnämns som iniativtagare till "Konspirationsforskningen".

KONSPIRATIONSTEORIN ÄR KNAPPAST ORIGINELL. Den är i väsentliga delar plagierad på antisemiternas älsklingstes att judendomen iscensatt en världskonspiration i maskopi med frimurare, Odd Fellowbröder och andra hemlighetsfulla. kretsar och sällskap. Det förefaller som om profeterna i US Labour Party och EAP tagit fasta på flera gamla konspirationsskrönor och omformat dem för nya användningsområden.

Enligt "DOPE, INC" samarbetar kretsar kring engelska hovet intimt med judarna för att knarka ned mänskligheten. Som bevis för judendomens medverkan i sammansvärjningen åberopas det gamla, grundligt avslöjade, falsariet "Sions Vises Protokoll". Dessa "protokoll" presenterades för första gången 1905 av ryske tsarens hemliga polis. Regimen i Ryssland försökte utnyttja befolkningens traditionella antisemitism i kampen mot demokrati, liberalism och socialism.

Att "Sions Vises Protokoll" så småningom avslöjades som falsarier omnämns inte med ett ord i "DOPE, INC". Faktum är att EAP:s och US Labour Partys konspirationsteori har en slående likhet med budskapet i en obskyr handbok i bibelläsning, "Bibelns budskap i de yttersta dagarna" som författats av svenskpråkige USA-pastorn John S Torell. (läs Judisk Krönlika nr 6/83). Den distribueras från Åsbro i Närke och säljs emellanåt per postorder via annonser i olika frikyrkotidningar.
Bortsett från teorierna om brittiska kungahuset återfinns samma tema som i "DOPE, INC". Hemliga ordnar, satanister och ockultister påstås samverka på mänsklighetens fördärv i maskopi med "världsjudendomen". Som "bevis" åberopas även här Sions Vises Protokoll.

I SVERIGE HAR EAP LEGAT GANSKA lågt med konspirationsteorierna kring judarna. Sannolikt av opportuna skäl. I USA drev rörelsen antisemitiska hatkampanjer med sådan intensitet att partiet erhöll det synnerligen välförtjänta tillmälet "The brownshirts of the seventies" (70-talets brunskjortor).

För närvarande ägnar EAP sig åt att knyta kontakter med delar av näringslivet, som man vanligtvis nalkas som "LO-medlemmar mot löntagarfonder", "Stoppa knarket", "Antidrogkoalitionen", "Utveckla Sverige", "Akademin för humanistiska studier", "Club of life", "Föreningen för kärnkraftens utveckling" eller någon annan för ändamålet lämplig kampanikostymering.
En numera avhoppad styrelseledamot från EAP har berättat för undertecknad att varje aktiv partimedlem i genomsnitt tiggt och samlat ihop en tusenlapp om dagen och att stora summor skänkts av aningslösa företagare.I Hammarbyhöjden i Stockholm har EAP anmärkningsvärt stora och välinredda kontorslokaler.

"KNARK BETALADE ISRAELS KRIG" påstår EAP:s tidning "Stoppa knarket" i en rubrik. I texten sägs bl a:

"Källor inom narkotikapolisen i Israel och USA har bekräftat att den israeliske försvarsministern Ariel Sharon använde försäljning av heroin och hasch för att finansiera Israels invasion i Libanon".

Tidningen "Stoppa knarket" utges av EAP:s frontorganisation "Antidrogkoalitionen". Antidrogkoalitionens syn på narkotikaproblemet bygger på de vidlyftiga konspirationsteorier som kolporteras ut i boken "DOPE INC" av EAP-ledaren Lyn Marcus, allas Lyndon La Rouche. De värsta antisemitiska utspelen tycks man emellertid - sannolikt av taktiska skäl - tona ned i Antidrogkoalitionens publikationer. på olika sätt sticker bockfoten ändå fram mellan raderna.

Enligt Antidrogkoalitionen skall den internationella terrorist- och narkotikaorganisationen fungera så här:

"Det huvudsakliga instrument som Avedis Derounian använder sig av för att kontrollera i judiska och armeniska terrorister är Centret för folkmordsstudier i Boston, vars styrelse består till hälften av judar och hälften armenier".

Derounian utpekas även som agent för den judiska organisation som bekämpar rasism, Anti Defarnation League (ADL) och anklagas av Antidrogkoalitionen för att ha "utgivit antisemitisk litteratur för att provocera fram stöd åt ADL". Vidare antyds att bombattentatet mot synagogan på Rue Copernique i Paris 1980, då flera gudstjänstbesökare dödades, skulle vara iscensatt av Anti Defamation Legue - en organisation som har till uppgift att avslöja och bekämpa antisemitism.

EAP är inte rasantisemitiskt, dvs det beskriver inte judarna som en biologisk ras vilket nazisterna gjorde. Däremot uppfattas den Judiska religionen och internationella samhörigheten som en konspiration mot hela mänskligheten. Detta gör det möjligt för EAP att ena stunden angripa nazismens judeförföljelser, samtidigt som man praktiserar samma konspirationsteorier gentemot judendomen som nazisterna ivrigt begagnade sig av.

I EAP:s paranoida föreställningsvärld flätas organisationer, personer och tendenser samman på ett nästan helt godtyckligt sätt. I EAP:s "Vitbok om terrorismen" heter det bl a på tal om internationell terrorism:

... ett blodspår leder raka vägen till rikspolis chef Carl "Kalle Batong" Perssons dörr. Persson är, som expert på "Baader-Meinhof" terrorism, sadistiska fångvärdsprojekt och via sina förbindelser med Interpool, direkt knuten till genomförandet av internationell "blind terrorism".

Ett par rader längre ned står:

"Joachim Israel "juden som blev nazist" och ledande hjärntvättare i Skandinavien, är direkt inblandad i och medveten om dessa terroroperationer.

I pressläggningsögonblicket meddelas att EAP lyckats samla 'hop 1850 namnunderskrifter från "partimedlemmar", och därmed blivit godkänt av Riksskatteverkets valsektion som politiskt parti. EAP har också meddelat att man kommer att ställa upp i riksdags- och kommunalval i september.

Hans Lindquist är politisk redaktör på liberala FaluKuriren, och författare till boken "Fascism idag".

***********************

RESPEKTABEL FASCISM


AV PÅL FRIBERGDET SVENSKA EUROPEISKA ARBETARPARTIET (EAP) har sitt ursprung i en organisation i USA vid namn The National Caucus of Labour Committees (NCLC), som i sin tur ställer upp i val i USA under den mer välbekanta beteckningen U.S. Labour Party. Partiledaren heter Lyndon Hermyle La Rouche. Genom sitt arbete som dataexpert finansierar han paritets verksamhet, som har en budget på drygt 2 000 000 dollar.
Huvudkontoret med 30 anställda ligger på Manhattan i New York. Dessutom finns 33 lokala particeller med sammanlagt 2 500 medlemmar.

Partiet har samarbetet med bl a följande grupper och organisatoner: Liberty Lobbe (en ultrareaktionär och antisemitisk grupp), Bläck Muslims, Amerikansk kärnkraftsindustri, Sawak (den störtade shahens av Iran hemliga polis), Ku Klux Klan (rasistisk organisation med starkt fäste i amerikanska Södern).
Partiet har träningsläger där medlemmar tränas som soldater, bl a i bruket av olika vapen.

Partiledaren La Rouche har med sitt Labour Party skapat en "respektabel" fascism, där vita nynazister kan samarbeta med svarta antisemiter. Inom denna ram har La Rouche "putsat upp" gamla rasistiska idéer och anpassar budskapet till olika åhörare: Svarta får veta att judarna kontrollerar knarkhandeln, polistjänstemän får veta att judar är radikala terrorister, indusrtimän får veta att judiska bankirer utplundrar ekonomin.
I juli 1979 bildade La Rouche och Wallace Muhammed, ledaren för Black Muslims, en antiknarkkoalition. Den bygger på La Rouche's teori att judarna är ansvariga för knarkhandeln.

La Rouche påstod dessutom den 8 december 1978 i "New Solidarity" att idén om Hitlers mord på 6 000 000 judar var "ett simpelt bedrägeri av amerikanska sionister".

Judisk Krönika har bett EAP om en kommentar till påståendena om antisemitiska inslag i partiet. Partiets representant Viveka Almfeldt svarade att EAP stod bakom den bok, som nämns i Hans Lindquists artikel, men tillade att Lindquist i själva verket är en Palme-man. (Detta trots att han är politisk redaktör för Iiberala Falu-Kurrien! förf. anm) Hon tillade att hon inte kunde ta avstånd från boken eftersom organisationen har givit ut den, men att Hans Lindquist misstolkade dess innehåll.

Källa: Tidskriften The Eye, USA.

No comments:

Post a Comment