Friday, May 15, 2009

SOU 2002:91: Europeiska Arbetarpartiet (EAP), och Lyndon LaRouche

http://www.regeringen.se/content/1/c4/04/50/892cdf06.pdf

Regeringens SOU från 2002 om de militära underrättelsetjänsternas spionage och underrättelseverksamhet mot svenska vänsterrörelser innehåller ett intressant kapitel om EAP och Lyndon LaRouche.

"EAP är sannolikt den märkligaste politiska organisation som uppträtt i Sverige under efterkrigstiden. Genom besynnerliga utspel,
konspirationsteorier samt grova personangrepp har partiet och dess
underorganisationer i hög grad på egen hand omöjliggjort det mesta
av tänkbart inflytande över det politiska skeendet. EAP har i
riksdagsval aldrig fått mer än några hundra röster. Att efter 25 års
kamp inte ha nått längre, borde ha gjort vem som helst modstulen
och färdig att lägga ned sin rörelse. Dock inte EAP som oförtröttsamt
strävar vidare, uppenbarligen i den fasta övertygelsen att världen
inte klarar sig utan de insikter man så gärna vill förmedla. Detta
kapitel handlar om säkerhetspolisens och i viss mån den militära
säkerhetstjänstens övervakning och bedömning av EAP från dess
framträdande 1973 (under namnet European Labour Committees,
ELC) fram till idag..."

Artikeln är lång. Läs den. Jag nöjer mig med ett par citat. Först ett PM från SÄPO om EAP från 80-talet.

EAP är en organisation som skiljer sig från andra partier.
Det är svårt att placera EAP i den vanliga högervänsterskalan.
Som framgår av detta PM är EAP ett
proamerikanskt parti. EAP stödjer t.ex. Ronald Reagans
ingripande på Grenada. Från början lutade EAP
åt vänsterkanten men tycks trots allt gå mer åt högersidan
i sitt program…Partiets uppbyggnad ser ut som
i ett kommunistparti, vilket i praktiken innebär att
partiet är hårt centralstyrt och att alla order kommer
”uppifrån”. Medlemmarna tvingas sälja sina ägodelar
för att kunna skänka pengar till partiet. De ledande
inom partiet har en mycket låg årsinkomst. En gemensam
nämnare för de mest framstående partimedlemmarna
är att de är vänner, släkt och ett flertal av
dem är amerikaner och att ”de lever inom partiet”.


Nu ett militärt dokument från 1987, där man sa att EAP var högerextremt.

"Väsensskilt från den revolutionära vänstern, men likafullt
med rötterna i kommunistisk ideologi, har Europeiska
Arbetarpartiet (EAP) det senaste decenniet
etablerat sig i Sverige. Partiet är ett lika märkligt som
svårgripbart fenomen, som knappast låter sig beskrivas
i vanliga politiska termer. Från början socialistiskt
har EAP under 80-talet gjort helt om och intagit en
position som snarast kan betecknas som högerextremistisk.
På en viktig punkt fjärmar sig dock EAP från nazismen;
man förordar en ohämmad invandring till Sverige
av människor från alla jordens hörn."


Ett stycke om EAP:s politik runt 1975 till 1976 samt efter 1982:

"Det var emellertid inte EAP:s ideologiska profil som gjorde att rörelsen
fick en hel del uppmärksamhet i pressen åren 1974-1976. I
stället var det arbetsmetoderna (mötesstörning och sannolikt försök
att infiltrera olika vänsterorganisationer), de skruvade konspirationsteorierna
och de motbjudande personangreppen som präglade
den allmänna bilden av EAP. Internationellt var det Rockefeller
och Kissinger som utpekades som de stora bovarna vilka i samarbete
med CIA kunde hållas ansvariga för det mesta av världens elände.
Knark, terrorism, svält och folkmord kunde enligt LaRoucherörelsen
i hög grad härledas till just Rockefeller, Kissinger och CIA. I
Europa pekades det brittiska kungahuset ut som ansvarigt för världens
knarkhandel. Framför allt var det dock socialdemokratin och
dess ledare som i Europa utsågs till huvudfiende. Brandt, Kreisky,
Soares, Mitterand och Olof Palme utpekades alla i flygblad som
CIA-agenter, krigsförbrytare och vägröjare för knark och terrorism.

Men det var inte bara ledande socialdemokrater som utsattes för
grova påhopp. EAP:s partistyrelse uttalade den 2 juni 1976 att rikspolischefen
Carl Persson på olika sätt var ”direkt knuten till genomförandet
av internationell ‘blind terrorism’”. Sociologen Joachim
Israel betecknades som ”’juden som blev nazist’ och ledande
hjärntvättare i Skandinavien”. Israel sades också vara ”direkt inblandad
i och medveten om dessa terroroperationer”. Dessa omdömen
publicerades i juni 1976 i EAP:s ”Vitbok om terrorismen”. I
denna s.k. vitbok hävdade EAP bl.a. att det var det amerikanska
National Security Council som styrde den internationella terrorismen.

I bakgrunden verkade förstås EAP:s traditionella huvudfiender,
Rockefeller och Kissinger. I den något missvisande benämnda
”vitboken” anklagades också olika kommunistpartier för att gå
CIA till handa och stödja internationell terrorism. I flygblad pekades
Dagens Nyheter och Björn Gillberg ut som inblandade i det internationella
terroristnätverket. Över huvud taget var det lätt för
EAP att hitta fiender - sådana fanns överallt eftersom alla som inte
höll med var motståndare och därmed understödjare av knark och
terrorism osv...

I en EAP-rapport från augusti 1982 kallades Pink Floyds film
The Wall för ”den öppet nazistiska propagandafilmen”. Filmen utgjorde
också enligt EAP ”nästa steg i den sataniska hjärntvätten”
som syftade till att med hjälp av droger åstadkomma rasbråk där
nerdrogade skinheads skulle utgöra stormtrupper. Bakom det hela
fanns naturligtvis, enligt EAP:s rapport, Olof Palme. Palme som
tidigare på affischer porträtterats som galen mördare med bödelsyxa
under devisen ”djävulens djävul” porträtterades nu på samma
sätt men under överskriften ”ayatollornas ayatollah”.

Det blev nu allt vanligare i medierna att beteckna EAP som ”fascistiskt”
eller ”högerextremistiskt”. För detta talade i viss mån den
utrerade antisovjetismen, det extrema Palmehatet och anslutningen,
åtminstone internationellt, till antisemitiska jargonger och konspirationsteorier.

Liksom beteckningen ”kommunistiskt” ett årtionde tidigare är
epitetet ”fascistiskt” vid mitten av 1980-talet i stort sett missvisande.
EAP har t.ex. aldrig framstått som rasistiskt eller invandrarfientligt.
Snarare är det en organisation som så gott man kan försöker
anpassa sig till de direktiv som serveras från Wiesbaden och
från USA. Direktiv som av allt att döma syftar till att tillfredsställa
de mål som ledaren Lyndon LaRouche ytterst har med rörelsen.

Vilka dessa mål var och är framstår dock fortfarande som dunkelt.
Politiskt inflytande syftande till världsherravälde eller ett politiskt
geschäft med uppgift att samla in så mycket pengar som möjligt till
huvudmannen LaRouche? Det som vid mitten av 1970-talet framstod
som det stora mysteriet - varifrån kommer pengarna? - förvandlades
tio år senare till frågan vart går pengarna? Flera tidningsartiklar
vid mitten av 1980-talet pekade på att EAP genom försäljning
av tidskrifter, dekaler och annat drog in stora summor pengar
till organisationen - det talades om i genomsnitt 1 000 kronor per
aktiv partimedlem dagligen.714 Den avhoppade EAP:aren ”Karlsson”
uttalade sig i ett samtal med polisen den 24 mars 1986 på följande
sätt rörande EAP:s verksamhet:

'Sekterismen var total. Den inre kretsen var tillsammans
varje dag från morgon till sena kvällen. Ingen
fick göra något utan att andra medlemmar var med.
På så sätt kom alla att tänka lika i fråga om
allt…Arbetet på dagarna gick alltid främst ut på att
tjäna pengar till partiet. Man ringde runt till olika företag
och personer för att få sälja sina alster som bestod
av dekaler och tidskrifter. Nidbilder och nidskrifter
av och om Olof Palme var ojämförligt det absolut
mest vinstgivande, och dessutom det mest lättsålda.
Det kommersiella intresset var som sagt mycket
påtagligt och ”Karlsson” menar att partiet ”går att
köpa”. Vidare gick arbetet ut på att sprida desinformation
om olika företeelser. Även rapportering till
högkvarteret i USA ingick i det dagliga arbetet.'

Artikel från 1978: EAPs politiska frälsningslära: Fascistisk smitta från USA

Skogssindustriarbetaren nr 12 1978

EAPs politiska frälsningslära: Fascistisk smitta från USA


Ett antal dagstidningar däribland Aftonbladet (LO) - åkte på en rejäl blåsning 17 maj. Då publicerades en attack mot Olof Palme och den kärnkraftspolitik som socialdemokratiska partiet nu står för.

Undertecknare av det publicerade uppropet var ett antal fackföreningsmän, företrädesvis från Metall. Uppropet stod sig ett dygn. Sedan avslöjades att bakom detta stod EAP (Europeiska arbetarpartiet), en märklig sammanslutning som företrädesvis finns i Stockholm. EAParna brukar svärma runt Folkets hus i Stockholm när det är kongressdags. Det finns en koppling mellan EAP och en motsvarighet i USA.
Av EVERT KUMM

Vi har sett dem här i landet också, åtminstone i Stockholm. De företräder ingenting mindre än "Det europeiska arbetarpartiet" (EAP), sprider broschyrer och små tidningar och påminner rätt mycket om Jehovas vittnen, mormonmissionärer och liknande propagandister. Fanatiskt troende på sina broschyrers visdom och alltid ute i sista stund - i morgon eller åtminstone nästa år går jorden under och det gäller att bli frälst i tid.

Som så mycket annat på vår syndiga jord inspireras dessa rörelser från USA. Detta gäller i hög grad EAP. Det rör sig inte enbart om inspiration. Den goda tillgången på money tyder på kontakter av speciellt slag. Beskyllningar för att gå CIAs - den amerikanska underrättelsetjänsten - ärenden protesterar de här ungdomarna våldsamt emot. Så radikala och revolutionära som de är. - hur skulle CIA kunna tänkas vilja ha något med dem att skaffa?

Det har hänt något i USA som vi bör vara uppmärksamma på. Oron i tiden påminner om 1930-talets många ideologiska ommöbleringar, innan den tyska fascistdiktaturen tog fast form och helvetet brakade löst över världen. Massarbetslösheten i USA och i den mest industrialiserade världen för övrigt liksom över huvud det hotande sammanbrottet för den kapitalistiska ekonomin kan, om inte en högkonjunktur bryter igenom depressionen inom några ar, åstadkomma svåra politiska konvulsioner. Det amerikanska samhället förefaller stundom rätt illa rustat att möta fascistiska och liknande rörelsers maktdrömmar.

Frälsa världen

Det är därmed inte sagt att ledaren för USAs nya Labor Party eller NCLC ("Arbetarkommittéernas nationella sammanslutning"), Lyndon H LaRouche, är näste Adolf Hitler, som ska frälsa världen eller i varje fall USA.

Han tror det själv, men det räcker ju inte. Att det finns eller åtminstone har funnits ett klart samband mellan denne LaRouches "arbetarparti" och det "europeiska arbetarpartiet" på den här sidan Atlanten är helt klart. Om så förblir i fortsättningen kan tills vidare vara osagt. Något har inträffat som möjligen kan bryta förbindelserna. Eller tvärtom komma att öka aktiviteten också här.

Labor Party startade som ett revolutionärt, "marxistiskt" parti. Som 25-äring blev LaRouche medlem av det trotskistiska Socialist Workers Party (SVJP), men efter tio år fann han att partiet inte tillräckligt uppmärksammat hans geniala förmåga. Redan före SWP-medlemskapet hade han förstått att någon verkligt revolutionär rörelse kunde det inte uppstå i USA, om inte han skapade den. Detta berättade han i Washington Post 17 februari 1974 och då hade han redan gått från ord till handling.

Till en början ville Labor Party räknas till vänstersidan. Men det är ganska trångt där och dessutom ont om pengar. Visserligen anklagar numera partiledare LaRouche sina tidigare vänner för att ta emot understöd från miljardärfamiljen Rockefeller men den amerikanska vänsterns allmänna fattigdom styrker knappast hans anklagelser.

För att dra ut en historisk jämförelse ganska långt kan man erinra om att Hitlers "nationalsocialistiska arbetarparti" ständigt skyllde socialdemokraterna och kommunisterna för att vara köpta av "judekapitalet", när den tyska tungindustrin satsade för fullt på Hitler och hans gangsterparti.

Man kan på goda grunder anta att mr LaRouche rätt snart övergav Leo Trotskij:s skrifter för att desto flitigare studera Hitlers "Min kamp".

Den fullständiga helomvändningen kan ha skett någon gång på våren 1976 och hade ett direkt samband med presidentvalstriden. Lyndon H LaRouche ställde upp som kandidat och samlade hela 40 000 röster vilka ju inte räckte långt mot huvudkandidaternas många miljoner. Min LaRouches främsta uppgift var inte att samla röster utan att kasta skit på den demokratiske presidentkandidaten - Carter.

Labor Party, "arbetarpartiet", flyttade snabbt över till yttersta högerkanten, gick samman med John Birch Society, detta vita rashetsgäng, med resterna av guvernör George Wallaces "oavhängiga" parti och med allsköns andra ultrareaktionära grupper.

Gott om pengar

När LaRouche kastade in sitt "arbetarparti" i valstriden var medlemsantalet ca 3000. Men han kunde anställa 700 av sina trogna på heltid och köpa sig 30 minuters radiotid för 96 000 dollars samt i övrigt kosta på sin "valrörelse" åtminstone 500 000 dollars - enligt vad tidningen Los Angeles Times forskat fram. "Arbetarpartiet" var helt plötsligt nerlusat med sköna dollars. Den tidigare trotskistiske kommunisten Lyndon H LaRouche hade funnit sin väg, sin politiska roll.

En högerextremistisk grupp, Liberty Lobby, kunde nu i sin tidning prisa Labor Party som "den sannolikt enda ärliga marxistiska gruppen i USA, eftersom den inte som alla liknande grupper finansieras med Rockefellers pengar".

Efter presidentvalstriden har "Partiet" klart meddelat sin samhörighet med de högerreaktionära krafterna. I juli 1977 utkom dess tidning med omskyltad vinjett: Två små amerikanska flaggor. Chefredaktören Nancy Spannus förkunnade i förstasidans ledarartikel storordigt att nu skapas en ny koalition i amerikansk politik. Denna koalition, detta förbund ska omfatta anti-abortrörelsen(!), medlemmar i Wallacepartiet, en del konservativa demokrater och naturligtvis Labor Party. Hon skrev för att ingen skulle missuppfatta den historiska händelsen: "Om denna rörelse konsolideras under Labor Partys ledning, kan den snart återerövra landet från Rockefeller - cancerns dödsgrepp."

Som synes ska Rockefeller tilldelas judarnas roll i denna reaktionära kampanj. I övrigt befinner sig detta "arbetarpartis" ideologiska utsmyckning under framväxt. Man har hittat en amerikansk sjuttonhundratalspolitiker, Alexander Hamilton, som efterlämnat nio band artiklar om ekonomiska och författningspolitiska frågor. Ur dessa ska en "amerikansk" ideologi vaskas fram, och där lär finnas åtskilliga tillräckligt reaktionära guldklimpar. Man letar febrilt också på andra håll efter användbara texter. I ett brev till den danska tidningen Information citerar LaRouche ur en presskommuniké om sig själv - och dessa "arbetarkommittéer" som bildar "partiet":

"Även om arbetarkommittéerna bildades på grundval av kvalitativa framsteg utöver Karl Marx och Rosa Luxemburg, utvecklade av organisationens nuvarande ordförande och presidentkandidat i valet 1976, Lyndon LaRouche, så är organisationen varken 'vänsterorienterad' eller kan beskrivasvas som 'marxistisk'. Organisationens vidare utveckling av de väsentliga användbara bidragen hos Karl Marx är närmast ett underordnat drag i organisationens egentliga karaktär, ,som är nyplatoniskt humanistisk. I Sverige skulle organisationen hellre kunna ses som en fortsättning av drottning Kristinas humanistiska åskådning, och i Danmark av föreställningarna. hos det hov som understödde Tycho Brahes vetenskapliga arbete."

Prisandet av de egna medlemmarna når i samma brev ungefär samma höjder:
"Under något mer än 10 år av arbetarkommittéernas existens har urvalet och den organiska utvecklingen av några av de mest begåvade unga människorna skapat en mogen intellektuell. styrka med enastående praktiska prestationer, en styrka vars bidrag till teoretisk fysik, biologi och andra områden är direkt knutna till dess arbete med politisk strategi och samhällsstudier."

Gangsterliga

Vad det rör sig om i dag är inte något högstående idealiskt sällskap utan en politisk gangsterliga, som finansieras av skumma ekonomiska intressen och villigt ställer upp som spioner och provaktörer i bl a CIAs tjänst. Avhoppare har vittnat om att partichefen LaRouche är helt enväldig och utbildar sina anhängare med en för dylika ligor typisk blandning av förödmjukelser och smicker:

Det är särskilt ungdomar från borgerliga hem, som i perioder av djup personlig kris kan dras in i denna verksamhet. De kommer med i en gemenskap, som har en förklaring på alla frågor. Men gruppens ideologi har en systematisk brist på logik och kräver ändå att man ska acceptera ett helt tankesystem. Det är som att dyka ner i en helt ny föreställningsvärld. Och det kan upplevas som en psykisk befrielse. Dessa ungdomar isoleras från sin gamla miljö och gruppen håller dem både mentalt och fysiskt borta fån annan påverkan. Härvidlag fyller sammansvärjningsfilosofin en viktig funktion.

Varje kritiker är en främmande agent. Världen utanför är fylld med intriger, som endast LaRouche helt kan genomskåda. Därför uppstår en extrem bindning till personen LaRouche.Dessutom hålles medlemmarna ständigt i högsta larmberedskap, därför att de lever i tron att endast de kan frälsa världen från atomkrig och kupper, som ständigt hotar och nästan med säkerhet ska äga rum vid ett bestämt datum. Den ständiga krisstämningen motverkar ett kritiskt tänkande och förstärker medlemmamas känsla av missionering. När katastrofen inte inträffar så är det uppenbart att äran för detta tillkommer NCLC och dess geniale ledare Lyndon LaRouche.

Så byggs alltså en fascistisk rörelse upp. Labor Party är en bland många sådana. Risken med en man som LaRouche är att han, liksom en gång Mussolini, lärt sig en del i den socialistiska arbetarrörelsen . Nu har han också lärt sig var pengarna finns att hämta, var det lönar sig att sälja ett "arbetarparti". Under ockupationen i Norge kunde tyskarna på liknande sätt överta en del kapsejsade element ur arbetarrörelsen.
Här i Sverige såldes vad som återstod av Socialistiska partiet genom Nils Flyg till tyska intressen, främst då den dagliga tidningen Folkets Dagblad. En samtida belgisk förrädare hette Hendrik de Man, en gång socialdemokratisk ideolog av världsklass. I Frankrike gjorde sig på motsvarande sätt den tidigare kommunistiske partiledaren Doriot känd som överlöpare i skuggan av de tyska marschstövlarna.

Kristecken

Så nog finns det exempel att peka på, när nu denne Lyndon H LaRouche prövar sin lycka i branschen. Det finns måhända anledning att följa hans och det amerikanska "arbetarpartiets" vidare utveckling. Partiledaren har hunnit bli 55 år redan så det kanske gäller att skynda på. LaRouche inbjuder till ett överlägset hånleende i stil med vad som mötte Hitler efter det misslyckade kuppförsöket i Munchen 1923. Tio år senare var det åtskilliga som ångrade att de en gång log åt det löjliga.Liberty Lobby


AV: Evert Kumm

Wednesday, May 13, 2009

Varför ska jag INTE rösta på EAP (ett svar till EAP och Lyndon LaRouche).

Ett svar på: http://www.larouche.se/artikel/varfor-ska-jag-rosta-pa-eap-askary-svarar

* För att partiet, som är en del av den internationella LaRoucherörelsen, är en sekt. Välkända sektledare över hela världen varnar för LaRoucherörelsen. Steve Hassan, som leder det amerikanska Freedom of Mind-centret, säger
att rörelsen är en sekt, därför att det är en "auktoritär grupp, med
en pyramidial maktstruktur, med en karismatisk frontfigur som har
diktatorisk kontroll över rörelsen och säger sig sitta inne med svaren
på precis allt". Läs mer i länksamlingen som jag klistrar in i slutet av denna artikel.

* För att de amerikanska medlemmarna arbetar politiskt för sekten, sex och en halv till sju dagar i veckan, över tolv timmar om dagen. Och så har de tvingats arbeta i trettio år! Sekten själv motiverar det med att de är i "krig", men ingen kompetent general, bara tyranner och sektledare, skulle tvinga sina "soldater" vara i krig så mycket. (I sverige jobbar de inte lika mycket, men förebilden för arbetet är USA.)

* För att LaRoucherörelsen fungerar TOTALITÄRT. Dess inre uppbyggnad är sån att LaRouche styr enväldigt över hur politiken ska vara, vem som ska anses vara förrädare eller vän, vad som får debatteras och sådant. Ingen egentlig debatt är tillåten. Att inte hålla med Lyndon LaRouche, eller att tvivla på att han har rätt i någon viktig sak, är som att begå förräderi och det ses inte med blida ögon!

* För att Lyndon LaRouche ogillar demokrati. Han har flera gånger öppet sagt att demokrati är nåt som han ogillar. I det förslag han skrev för en konstitution i Kanada 1981, föreslår han direkt att STORA delar av väljargrupperna, de han kallar hedonister, inte ska få rösta och inte ska ha rätt till pressfrihet.

* För att laRoucherörelsen omger sig med skumma vänner. Låt oss se vilka vännerna är och har varit. Mugabe i Zimbabwe, Bashir i Sudan, Burmas regim, Sydafrikas aparthaidregim under 80-talet, hutuerna som begick massmord i Rwanda, Seneidlin i Argentina (som samarbetat med Alfredo Astiz, som låg bakom mordet på Dagmar Hagelin; Noriega, Libert Lobby i USA, och pedofilen James Bevel, för att bara nämna några få!

* För att EAP inte alls har rätt om finanskrisen. EAP har sen 1973 sagt att finanssystemet kommer att krascha "inom kort", om man säger det konstant i 35 år så händer det kanske då och då att börsen går ner och att det blir kris. Har de mer rätt då? Och förresten så har Ulf Sandmark rätt när han ibland privat till folk säger att EAP:s ekonomiska program är "EKONOMISK DIKTATUR"!

* För att EAP är DUALISTER, och MANIKEER och dessutom harmageddon-förespråkare. De ser världen i svart- och vitt, i 100% gott och 100% ont. Och dessutom anser de att världen kommer att gå under snart OM INTE LYNDON LAROUCHE OCH HANS VÄNNER räddar världen!

* För att Lyndon LaRouche satt inne i fem år i fängelse i USA, för bland annat skattebrott. han hävdade i domstolen att han inte tjänat pengar på många år. När åklagaren frågade Lyndon om var han fått kläderna han bar från, och vem som köper maten han äter, svarade dumskallen: "jag vet inte"...

Han kallar sig världens främsta ekonom, och han vet inte ens varifrån maten han äter kommer och vem som köpt kalsongerna han bär! :o)

Skämt åsido. Alla äldre medlemmar i EAP vet egentligen att det var bedrägeri. Fråga dem varför Rick Saunders var i Sverige 1985 - 1986 och varför det är en så stor hemlighet ÄN IDAG! Nej, det har inte med bokbordet i Hallunda den 28/2 1986 att göra, utan med att han, och några andra medlemmar, skeppades över till Europa för att kringgå rättvisan i USA. Han var misstänkt för BEDRÄGERI i USA!

Och förresten... Den officiella storyn är att LaRoucherörelsen tog lån, och att sen staten stängde en del av LaRoucherörelsens tidskrifter, så de inte kunde betala tillbaka lånen. Ganska rätt. Lägg till att strategin var att ta lån, och sen när LaRouche vann presidentvalet skulle alla få tillbaka pengarna. Vad detta är är bedrägeri i samma klass som när IT-bolag lånade pengar på 90-talet VÄL MEDVETNA OM ATT DE BARA KUNDE BETALA TILLBAKA LÅNEN OM DE FICK KONTROLL ÖVER 75% AV SIN MARKNAD I SVERIGE! Samma sorts bluff pysslade LaRoucherörelsen med!

* För att EAP är ensidigt industrialistiska! Det går inte att bara manipulera naturen hur som helst och tro att människorna inte skadas i längden.

* För att EAP är EXTREMA konsspirationsteoretiker. Ok, de menar inte att Henry Kissinger egentligen är en utomjordisk ödla, som David Icke gör. SÅÅÅ extrema är de INTE. Men de ser världen som ett svartvitt DUALISTISKT spelfält där så kallade OLIGARKER styr, oligarker som styrs av skumma brittiska aristokrater!

* För att EAP om de skulle få makten skulle I PRAKTIKEn förbjuda både rockmusik och dataspel och sånt som facebook och Twitter. De skulle göra det svårt för alternativa andliga och medicinska rörelser att verka (eftersom nyandlighet är = satanism enligt dem) och såna böcker som Harry Potter (exempelvis) skulle nog också förbjudas. Och Al Gore skulle hamna i finkan!

Alla de fenomen jag nämnt här har alltid kallats sataniska, nazistiska, nåt som förslavar människan, nåt som är värre än det värsta pestvirus och som måste isoleras likt man isolerar och stoppar en pestsmitta! Lägg ihop ett och ett och läs LaRouches förslag för en konstitution i Kanada och ställ frågan om LaRoucherörelsen verkligen skulle tillåta sådana "Hitler Jugend liknande rörelser" (deras citat) som Facebook och MySpace att finnas i ett land styrt av dem?

* Kort och gott, för att EAP inte är en politisk rörelse, utan en TOTALITÄR POLITISK SEKT!


/T (f.d. medlem i EAP och ICLC)LÄNKAR!

Min engelska huvudblogg: http://american-lycurgus.blogspot.com/

Sektexperten Stephen Hassans sida med information om LaRouche:
http://www.freedomofmind.com/resourcecenter/groups/l/larouche-movement/

Rick Ross sida om laRouchekulten: http://www.rickross.com/groups/larouche.html

"European"s svenska blogg om EAP och LaRoucherörelsen:
http://eap-larouche.blogspot.com/

"Europeans" engelskspråkiga blogg om Lyndon laRouche:
http://american-lycurgus.blogspot.com/

"Europeans" samling av information om LYM: http://larouchesources.blogspot.com/

Tysk information om Lyndon laRouche: http://www.agpf.de/LaRouche.htm

Journalisten Dennis Kings hemsida om laRouche:
http://www.lyndonlarouchewatch.org/

Hemsidan om Jeremiah Duggan: http://www.justiceforjeremiah.com/

LaRoucheplanet, faktasamling om LaRouche som avhoppare skapat:
http://laroucheplanet.info

Factnet, diskussionsforum för avhoppare och för journalistisk
undersökning av LaRoucherörelsen:
http://www.factnet.org/vbforum/forumdisplay.php?f=1229

EAP, artikel ur Judisk Krönika 1985.

EAP: ur Judisk Krönika nr 3 1985

Konspirationsteorier tycks bli på modet igen. En högljudd politisk kamporganisation, Europeiska Arbetarpartiet (EAP), åberopar i sina publikationer ett ökänt falsarium - Sions Vises Protokoll. Judarna anklagas för att försöka upprätta världsherravälde genom narkotikaspridning i maskopi med frimurare och kretsar närstående brittiska kungahuset.

Varning EAP
"Judisk världskonspiration finansieras genom narkotikasmuggling"

AV HANS LINDQUIST


DEN SOM VID NÅGOT TILLFÄLLE tagit del av EAP:s hatfyllda propaganda har säkert noterat rörelsens tendens att förklara praktiskt taget alla politiska och ekonomiska skeenden som resultatet av magnifika konspirationer. Terroristdåden under 1970-talet var t ex enligt EAP utflödet av en global sammansvärjning, där amerikanske finansmagnaten Rockefeller opererade i maskopi med bl a Henry Kissinger, Olof Palme och förre rikspolischefen Carl Persson.
I slutet av 70-talet utgav US Labour Party boken "DOPE, INC, Britains Opium War Against U.S. " (AB Knark, Storbritanniens opiumkrig mot USA). Det är inte fråga om något enkelt stencilhäfte utan en diger, tryckt lunta på 400 sidor i pocketbokutförande. Och den har partiledningens synnerliga gillande. Förordet är författat av EAP:s och US Labour Partys högste chef och oinskränkte härskare Lyndon H. La Rouche, som för övrigt omnämns som iniativtagare till "Konspirationsforskningen".

KONSPIRATIONSTEORIN ÄR KNAPPAST ORIGINELL. Den är i väsentliga delar plagierad på antisemiternas älsklingstes att judendomen iscensatt en världskonspiration i maskopi med frimurare, Odd Fellowbröder och andra hemlighetsfulla. kretsar och sällskap. Det förefaller som om profeterna i US Labour Party och EAP tagit fasta på flera gamla konspirationsskrönor och omformat dem för nya användningsområden.

Enligt "DOPE, INC" samarbetar kretsar kring engelska hovet intimt med judarna för att knarka ned mänskligheten. Som bevis för judendomens medverkan i sammansvärjningen åberopas det gamla, grundligt avslöjade, falsariet "Sions Vises Protokoll". Dessa "protokoll" presenterades för första gången 1905 av ryske tsarens hemliga polis. Regimen i Ryssland försökte utnyttja befolkningens traditionella antisemitism i kampen mot demokrati, liberalism och socialism.

Att "Sions Vises Protokoll" så småningom avslöjades som falsarier omnämns inte med ett ord i "DOPE, INC". Faktum är att EAP:s och US Labour Partys konspirationsteori har en slående likhet med budskapet i en obskyr handbok i bibelläsning, "Bibelns budskap i de yttersta dagarna" som författats av svenskpråkige USA-pastorn John S Torell. (läs Judisk Krönlika nr 6/83). Den distribueras från Åsbro i Närke och säljs emellanåt per postorder via annonser i olika frikyrkotidningar.
Bortsett från teorierna om brittiska kungahuset återfinns samma tema som i "DOPE, INC". Hemliga ordnar, satanister och ockultister påstås samverka på mänsklighetens fördärv i maskopi med "världsjudendomen". Som "bevis" åberopas även här Sions Vises Protokoll.

I SVERIGE HAR EAP LEGAT GANSKA lågt med konspirationsteorierna kring judarna. Sannolikt av opportuna skäl. I USA drev rörelsen antisemitiska hatkampanjer med sådan intensitet att partiet erhöll det synnerligen välförtjänta tillmälet "The brownshirts of the seventies" (70-talets brunskjortor).

För närvarande ägnar EAP sig åt att knyta kontakter med delar av näringslivet, som man vanligtvis nalkas som "LO-medlemmar mot löntagarfonder", "Stoppa knarket", "Antidrogkoalitionen", "Utveckla Sverige", "Akademin för humanistiska studier", "Club of life", "Föreningen för kärnkraftens utveckling" eller någon annan för ändamålet lämplig kampanikostymering.
En numera avhoppad styrelseledamot från EAP har berättat för undertecknad att varje aktiv partimedlem i genomsnitt tiggt och samlat ihop en tusenlapp om dagen och att stora summor skänkts av aningslösa företagare.I Hammarbyhöjden i Stockholm har EAP anmärkningsvärt stora och välinredda kontorslokaler.

"KNARK BETALADE ISRAELS KRIG" påstår EAP:s tidning "Stoppa knarket" i en rubrik. I texten sägs bl a:

"Källor inom narkotikapolisen i Israel och USA har bekräftat att den israeliske försvarsministern Ariel Sharon använde försäljning av heroin och hasch för att finansiera Israels invasion i Libanon".

Tidningen "Stoppa knarket" utges av EAP:s frontorganisation "Antidrogkoalitionen". Antidrogkoalitionens syn på narkotikaproblemet bygger på de vidlyftiga konspirationsteorier som kolporteras ut i boken "DOPE INC" av EAP-ledaren Lyn Marcus, allas Lyndon La Rouche. De värsta antisemitiska utspelen tycks man emellertid - sannolikt av taktiska skäl - tona ned i Antidrogkoalitionens publikationer. på olika sätt sticker bockfoten ändå fram mellan raderna.

Enligt Antidrogkoalitionen skall den internationella terrorist- och narkotikaorganisationen fungera så här:

"Det huvudsakliga instrument som Avedis Derounian använder sig av för att kontrollera i judiska och armeniska terrorister är Centret för folkmordsstudier i Boston, vars styrelse består till hälften av judar och hälften armenier".

Derounian utpekas även som agent för den judiska organisation som bekämpar rasism, Anti Defarnation League (ADL) och anklagas av Antidrogkoalitionen för att ha "utgivit antisemitisk litteratur för att provocera fram stöd åt ADL". Vidare antyds att bombattentatet mot synagogan på Rue Copernique i Paris 1980, då flera gudstjänstbesökare dödades, skulle vara iscensatt av Anti Defamation Legue - en organisation som har till uppgift att avslöja och bekämpa antisemitism.

EAP är inte rasantisemitiskt, dvs det beskriver inte judarna som en biologisk ras vilket nazisterna gjorde. Däremot uppfattas den Judiska religionen och internationella samhörigheten som en konspiration mot hela mänskligheten. Detta gör det möjligt för EAP att ena stunden angripa nazismens judeförföljelser, samtidigt som man praktiserar samma konspirationsteorier gentemot judendomen som nazisterna ivrigt begagnade sig av.

I EAP:s paranoida föreställningsvärld flätas organisationer, personer och tendenser samman på ett nästan helt godtyckligt sätt. I EAP:s "Vitbok om terrorismen" heter det bl a på tal om internationell terrorism:

... ett blodspår leder raka vägen till rikspolis chef Carl "Kalle Batong" Perssons dörr. Persson är, som expert på "Baader-Meinhof" terrorism, sadistiska fångvärdsprojekt och via sina förbindelser med Interpool, direkt knuten till genomförandet av internationell "blind terrorism".

Ett par rader längre ned står:

"Joachim Israel "juden som blev nazist" och ledande hjärntvättare i Skandinavien, är direkt inblandad i och medveten om dessa terroroperationer.

I pressläggningsögonblicket meddelas att EAP lyckats samla 'hop 1850 namnunderskrifter från "partimedlemmar", och därmed blivit godkänt av Riksskatteverkets valsektion som politiskt parti. EAP har också meddelat att man kommer att ställa upp i riksdags- och kommunalval i september.

Hans Lindquist är politisk redaktör på liberala FaluKuriren, och författare till boken "Fascism idag".

***********************

RESPEKTABEL FASCISM


AV PÅL FRIBERGDET SVENSKA EUROPEISKA ARBETARPARTIET (EAP) har sitt ursprung i en organisation i USA vid namn The National Caucus of Labour Committees (NCLC), som i sin tur ställer upp i val i USA under den mer välbekanta beteckningen U.S. Labour Party. Partiledaren heter Lyndon Hermyle La Rouche. Genom sitt arbete som dataexpert finansierar han paritets verksamhet, som har en budget på drygt 2 000 000 dollar.
Huvudkontoret med 30 anställda ligger på Manhattan i New York. Dessutom finns 33 lokala particeller med sammanlagt 2 500 medlemmar.

Partiet har samarbetet med bl a följande grupper och organisatoner: Liberty Lobbe (en ultrareaktionär och antisemitisk grupp), Bläck Muslims, Amerikansk kärnkraftsindustri, Sawak (den störtade shahens av Iran hemliga polis), Ku Klux Klan (rasistisk organisation med starkt fäste i amerikanska Södern).
Partiet har träningsläger där medlemmar tränas som soldater, bl a i bruket av olika vapen.

Partiledaren La Rouche har med sitt Labour Party skapat en "respektabel" fascism, där vita nynazister kan samarbeta med svarta antisemiter. Inom denna ram har La Rouche "putsat upp" gamla rasistiska idéer och anpassar budskapet till olika åhörare: Svarta får veta att judarna kontrollerar knarkhandeln, polistjänstemän får veta att judar är radikala terrorister, indusrtimän får veta att judiska bankirer utplundrar ekonomin.
I juli 1979 bildade La Rouche och Wallace Muhammed, ledaren för Black Muslims, en antiknarkkoalition. Den bygger på La Rouche's teori att judarna är ansvariga för knarkhandeln.

La Rouche påstod dessutom den 8 december 1978 i "New Solidarity" att idén om Hitlers mord på 6 000 000 judar var "ett simpelt bedrägeri av amerikanska sionister".

Judisk Krönika har bett EAP om en kommentar till påståendena om antisemitiska inslag i partiet. Partiets representant Viveka Almfeldt svarade att EAP stod bakom den bok, som nämns i Hans Lindquists artikel, men tillade att Lindquist i själva verket är en Palme-man. (Detta trots att han är politisk redaktör för Iiberala Falu-Kurrien! förf. anm) Hon tillade att hon inte kunde ta avstånd från boken eftersom organisationen har givit ut den, men att Hans Lindquist misstolkade dess innehåll.

Källa: Tidskriften The Eye, USA.

Saturday, May 9, 2009

Vill du att EAP censurerar internet?


EAP:s guru, amerikanen Lyndon LaRouche, pratar ofta om sig själv som en sorts Kristusfigur. Och en Kristus som är mer allsmäktig och allvetande än till och med Gud: om man ska tro honom själv har han ju aldrig haft fel i någonting hittills i livet.

Eftersom han ser sig som en kristufigur är det inte konstigt att SATAN spelar en stor roll i denna sektgurus fantasivärld. Därför har Lyndon LaRouche genom åren jämfört sina motståndare med Satan och hävdat att olika delar av populärkulturen är satanisk.

Ni läsare som är lite över 30 minns kanske hur EAP och dess frontorganisation ADK drev kampanjer mot satanisk "rockmusik" runt 1990, tillsammans med de knäppaste kristna fundamentalister de kunde hitta i Sverige. Ni kanske också hade oturen att få ett exemplar av Ny Solidaritet i handen under samma tid, med artikeln "Varför mina motståndare kommer att dö", där han skrev att "något liknande den yttersta tiden är på väg" och det var givetvis satanister som skulle orsaka denna yttersta tid.

Runt 2003 drog Lyndon LaRouche och hans ungdomsrörelse (LaRouches Ungdomsrörelse, LYM) igång en kampanj mot Dick Cheney och de konservativa kretsarna i USA. Titeln på kampanjen var: "Satans barn"... LaRoucherörelsen har drivit en kampanj mot ett annat "satans barn" tidigare också, Olof Palme. Han kallades både satans barn och satan själv och djävulens djävul av rörelsen en gång i tiden.


INTERNETPå 90-talet utvidgades kampanjen mot den sataniska rockmusiken (exempelvis Beatles), så att man började angripa "videospelen" också. Denna kampanj mot "videospel" fortsätter än idag. Detta är för övrigt en aning lustigt eftersom tydligen varken denna "ungdomsrörelse" eller EAP:s redaktionella avdelning (Ulf och Astrid Sandmark) upptäckt att videospel inte finns längre, det heter ju dataspel numera! :o)

Eftersom internet är fritt finns det massor av kritik mot Lyndon LaRouche och hans rörelse på nätet. Bland annat finns det talrika sidor där avhoppare berättar vilken sekt rörelsen är. Detta är den faktiska anledningen till att de började attackera internet på olika sätt. Först förklarades Wikipedia vara "sataniskt" och en "ondskefull hjärntvättningsoperation" eftersom kritik mot LaRouche tilläts där. Sen beordrade LaRouche en attack på Facebook och Myspace också och denna våren är det Twitter som han gett sig på. Rykten går att Google är nästa internetfenomen som ska attackeras eftersom kritiken mot laRouche syns vid google sökningar!


Facebook, Twitter, "videospel" :o), och MySpace


Låt oss höra vad LaRoucherörelsen har att säga om facebook och MySpace och dataspel...

"I Mellanöstern vinns radikala terroristrekryter över genom perversioner av islamsk religion. I USA och Västeuropa är terroristens perverterade religion, videospelet. I ljuset av de här spelens uppenbara effekter visar omfattningen av spelens produktion, marknadsföring och massdistribution, genom folk som brittiska imperiets ordensriddare Bill Gates, Rupert "jag vill ha den blodig" Murdoch, Sony Company, Wired m fl, att den sataniska effekten är avsiktlig. Vad är i dag syftet med att spela spelen? Att skjuta dig själv? Att skjuta en vän? Eller att skjuta dina klasskamrater och sedan dig själv? Är det därför du spelar? Om inte folk i USA [och Sverige], med åldersgruppen 16 till 25 år i spetsen, river upp MySpace, Facebook och de här dataspelen kommer vi inte att överleva." ( http://www.larouche.se/artikel/terrorismen-kommer-till-vast-ungdomars-nya-sjalvmordsbombarkult )

***

"En person som deltar i den ansiktslösa grav som kallas MySpace, har, oavsett om han erkänner det eller ej, en själ som blir antastad. Denna rapport avser att ge den unge läsaren en chans att ta reda på vilka mänsklighetens fiender i verkligheten är, ta reda på varför de väljer en rutten skrothög, som den sataniske Murdoch, för att ge sig på den unga generationen, genom uppköpet av MySpace och andra ungdomsorienterade webbplatser. Vem är denne Rupert Murdoch? Varifrån kommer denna farsot? Om den unge läsaren vill att hans döda själ grävs upp från graven på MySpace, om han önskar bota dess krämpor och väcka den till liv, måste han fästa stor uppmärksamhet vid denna artikel, och ta emot en renad dos av verklighet...

Vill du att det här perversa missfostret (Murdoch9 kontrollerar YourSpace? Varför skulle du använda din tid till att leka med dig själv under det här missfostrets uppsyn? Hur kan någon moralisk individ som avser att göra det goda, vara fast på MySpace och onanera tillsammans med andra? Är du så sexuellt impotent att du inte längre onanerar privat, utan måste ha andra som gör det tillsammans med dig? (...)

För det andra, inse att om du tillhör dagens generation av unga vuxna, så hänger mänsklighetens framtid på hur du tänker och agerar i samhället. Genom att låta fienden hindra ditt sinne från att upptäcka nya och djupgående principer, som idéer, har de inte bara satt stopp för din utveckling, utan de har även fått dig att bli vår tids nya omedvetna internationella terrorist.

Jag kan nu höra den cyniska, rasande ynglingen, efter att ha läst denna rapport, säga: 'Jag bryr mig inte om vad du säger! Det här är mitt liv, det är min frihet, det är min fritid! Jag tänker aldrig låta Murdoch kontrollera mig!' Dessa ord liknar de ord som yttrats av de nya unga självmordsmördarna. Tänker du låta din egen okunnighet och ditt infantila ego bli orsaken till vår tragedis makt?
" ( http://www.larouche.se/artikel/myspace-murdochs-nurnbergmassmote )

***

"Lyndon LaRouche liknade dessa rörelsers organisation vid Dionysiska kulter. Twitter, detta senaste högteknologiska och direkta kommunikationssystem, som används för att aktivera ett stort antal människor i realtid via telefon och Internetlänkar, har anammats av den Brittiska underrättelseagenten Soros och dennes Jakobinska underhuggare för att skapa så mycket socialt kaos som möjligt. Kaoset ska främst skapas bland olika ungdomskulter, vars största drivkrafter är förtvivlan och ilska vilka har växt på grund av den globala ekonomiska och finansiella kollapsen. De som samlas genom Twitter på detta sätt är, som LaRocuhe har varnat för, Nietzscheanska, fascistiska och existentialistiska rörelser, som kan mobiliseras i samma stil som Hitlerjugend å oligarkiska intressens vägnar, vilka ungdomarna är totalt omedvetna om."

Ni som vill läsa mer av denna dynga kan kika här på den artikelsamling LaRoucherörelsen själv satt samman: http://www.larouche.se/nyheter/2007/12/10/ar-djavulen-i-din-dator


Censur


Låt er inte luras av hur knäppt det låter.

I ett förslag till konstitution för kanada, från 1981, säger Lyndon LaRouche direkt att vissa grupper av människor ska berövas yttrandefrihet genom tidningscensur, berövas rösträtten och sättas i fängelse i hans "idealstat". I förslaget kallar han dem "hedonisterna", alltså samma sorts människor som han attackerar med sin kampanj mot internet och datorspel. ( Se här: http://american-lycurgus.blogspot.com/2009/03/canadian-constitution-blueprint-for.html )

Lyndon laRouche är väldigt öppen med att han vill införa censur. I den amerikanska versionen av LaRoucherörelsens pamflett mot dataspel och internet säger Lyndon (http://www.larouchepac.com/node/5041 ) att MySpace, facebook och vålsamma dataspel som Counterstrike hotar civilisationen och att "därför, måste var och en av dessa tre fenomen, som dominerar vår kultur idag, förstöras, precis som man skulle diagnosticera och ta bort smittsamma och farliga medicinska virus" som hotar vår hälsa...

Så svaret på frågan jag yttrade i rubriken är: JA LYNDON LAROUCHE OCH EAP VILL CENSURERA INTERNET!

Eller för att citare en av rörelsens ungdomsorganizatörer: "demokrati är äckligt!" Och för att citera LaRouche: "demokrati är en skapelse av brittiska agenter... och syftet med demokrati är att hjärntvätta folk och destabilisera länder som inte lyder det den brittiska makteliten säger åt dem att göra"... (Som en parantes kan nämnas att de två länder som LaRouche och EAP stöder mest i världen idag är Sudan och Zimbabwe...)

/TLäs mer på min huvudblogg: Do you want LaRouche to censor the internet? http://american-lycurgus.blogspot.com/2009/03/do-you-want-larouche-to-censor-internet.html

Why do LaRouche speak so much about Satan? http://american-lycurgus.blogspot.com/2009/04/lyndon-larouche-has-always-used-satan.html

Rörelsens pamflett mot dataspel och sociala nätverk på internet kan hittas här: http://www.larouche.se/nyheter/2007/12/10/ar-djavulen-i-din-dator

.

Friday, May 8, 2009

Välkomna!

Den här bloggen är än så länge lite tom. Men det kommer jag att ändra på under de närmaste veckorna!

Kika på mina engelska bloggar så länge:

http://american-lycurgus.blogspot.com/

och

http://larouchesources.blogspot.com/

/T